Toate populațiile speciilor de sturioni care se reproduc în Dunăre sunt clasificate în Lista Roșie a Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii (UICN) (www.iucnredlist.org) ca fiind periclitate critic (morunul, păstruga, viza şi nisetrul) sau amenințate (cega), de asemenea sunt incluse în Anexa 5 a Directivei CE pentru Habitate şi în Anexa 2 a Convenției de Comerț Internațional cu Specii Amenințate de Faună şi Floră (CITES).
Sturionii constituie specii indicatoare ale calităţii mediului în regiunea unde trăiesc datorită multitudinii de habitate pe care le folosesc în timpul migrației, creșterii puilor în fluviu şi a adulților în mare.
Ţările din regiunea Dunării Inferioare au convenit în cursul Reuniunii regionale CITES de administrare a sturionilor, organizată la Tulcea în luna iunie 2013, asupra unei Strategii Regionale pentru conservarea şi managementului durabil a populaţiilor de sturioni din N-V Mării Negre şi Dunărea Inferioara în concordanță cu CITES. În baza acestei strategii toate ţările trebuie să monitorizeze anual starea stocurilor de sturioni şi să implementeze programe de populare de susţinere a populaţiilor aflate în declin.